Annet te Bokkel

M.C. Escherweg 19

7425 RH Deventer

06-17 25 44 75

info@annettebokkel.nl

 

Kvk 018199680

NVO 5866

VIV 1907665B

RBCZ 505029R

SKJ 120002677

CAM 1907665

Wanneer je als ouder kiest om je kind te laten testen en duidelijk is dat school een belangrijke rol speelt bij de vraagstelling is er de mogelijkheid om ook school bij het geheel te betrekken. Dit kan door je kind te observeren op school en door middel van een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek worden dan de leerresultaten en het gedrag van je kind op school besproken.

 

Intelligentie-onderzoek:

 

Ik werk met de WISC-III, een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Deze test geeft zicht op de cognitieve vermogens van je kind. De WISC-III laat zien waar de sterke en de zwakke punten van je kind zitten en of het intelligentieprofiel van je kind harmonisch of disharmonisch is. Bij sommige kinderen is er een groot verschil tussen de talige en de handelende intelligentie. Dit kan voor veel frustratie zorgen.

 

 

Persoonlijkheidsonderzoek:

 

Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmiddelen mogelijk. Afhankelijk van de vraag van ouders wordt bekeken welke middelen het meest geschikt zijn. Het persoonlijkheidsonderzoek is bedoeld om antwoord te krijgen op vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Je kunt denken aan vragen als:

  • Hoe komt het dat mijn kind zo angstig reageert?

  • Waar komt het boze gedrag van mijn kind vandaan?

  • Is er sprake van een contactstoornis?

  • Wat maakt dat mijn kind zo vaak huilt?

  • Past de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind bij zijn/haar leeftijd?

 

Concentratie-onderzoek:

 

Wanneer in het intakegesprek naar voren komt dat je kind moeite heeft om zich te concentreren is het mogelijk om ook een concentratie-onderzoek af te nemen. Vaak wordt al duidelijk of je kind echt problemen heeft met concentreren tijdens de observaties op school, tijdens de testdagen en uit de gegevens van de WISC-III, waarin ook een factor concentratievermogen zit. Het kan namelijk ook zijn dat de moeite om zich te kunnen concentreren voortkomt uit verveling of omdat je kind te erg in beslag wordt genomen door problemen op school of in de thuissituatie. Een concentratie-onderzoek wordt alleen afgenomen wanneer er aanleiding is om te denken aan een concentratie stoornis.

 

 

Rapport:

 

In een uitgebreid rapport, dat ik samen met jou als ouder en/of je kind bespreek, staan de onderzoeksresultaten beschreven, worden conclusies weergegeven en adviezen voor thuis en voor school gegeven. Wanneer ouders daar toestemming voor geven kan het rapport ook op school worden besproken. Bij dit gesprek zijn dan ouders, leerkracht en intern begeleider aanwezig. Als ouder beslis je of je het rapport in het dossier van het kind op school opgenomen wilt hebben of niet.

 

© 2019 by Annet te Bokkel.