top of page
Diagnostiek

Annet te Bokkel

 

Koningin Wilhelminalaan 13

7433 CD Schalkhaar

 

 

06-17 25 44 75

[email protected]

NVO

VIV

RBCZ

CAM

Wanneer je als ouder kiest om je kind te laten testen en duidelijk is dat school een belangrijke rol speelt bij de vraagstelling is er de mogelijkheid om ook school bij het geheel te betrekken. Dit kan door je kind te observeren op school en door middel van een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek worden dan de leerresultaten en het gedrag van je kind op school besproken.

 

Intelligentie-onderzoek:

 

Ik werk met de WISC-V-NL, een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC-V-NL geeft allereerst een indruk van de algemene intelligentie. Aanvullend daarop geeft de test informatie over het functioneren op belangrijke vaardigheidsgebieden die onderdeel uitmaken van algemeen intelligent functioneren. De test bestaat uit veel verschillende opdrachten, die een beroep doen op deze vaardigheden. Denk hierbij aan taalvaardigheid, probleem oplossende vaardigheden, geheugen en het verwerken van nieuwe informatie.

 

Persoonlijkheidsonderzoek:

 

Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmiddelen mogelijk. Afhankelijk van de vraag van ouders wordt bekeken welke middelen het meest geschikt zijn. Het persoonlijkheidsonderzoek is bedoeld om antwoord te krijgen op vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Je kunt denken aan vragen als:

  • Hoe komt het dat mijn kind zo angstig reageert?

  • Waar komt het boze gedrag van mijn kind vandaan?

  • Is er sprake van een contactstoornis?

  • Wat maakt dat mijn kind zo vaak huilt?

  • Past de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind bij zijn/haar leeftijd?

 

Concentratie-onderzoek:

 

Wanneer in het intakegesprek naar voren komt dat je kind moeite heeft om zich te concentreren is het mogelijk om ook een concentratie-onderzoek af te nemen. Vaak wordt al duidelijk of je kind echt problemen heeft met concentreren tijdens de observaties op school, tijdens de testdagen en uit de gegevens van de WISC-V-NL, waarin ook een factor concentratievermogen zit. Het kan namelijk ook zijn dat de moeite om zich te kunnen concentreren voortkomt uit verveling of omdat je kind te erg in beslag wordt genomen door problemen op school of in de thuissituatie. Een concentratie-onderzoek wordt alleen afgenomen wanneer er aanleiding is om te denken aan een concentratie stoornis.

 

 

Rapport:

 

In een uitgebreid rapport, dat ik samen met jou als ouder en/of je kind bespreek, staan de onderzoeksresultaten beschreven, worden conclusies weergegeven en adviezen voor thuis en voor school gegeven. Wanneer ouders daar toestemming voor geven kan het rapport ook op school worden besproken. Bij dit gesprek zijn dan ouders, leerkracht en intern begeleider aanwezig. Als ouder beslis je of je het rapport in het dossier van het kind op school opgenomen wilt hebben of niet.

 

bottom of page