top of page
Werkwijze

Annet te Bokkel

 

Koningin Wilhelminalaan 13

7433 CD Schalkhaar

 

 

06-17 25 44 75

[email protected]

NVO

VIV

RBCZ

CAM

Intakegesprek

Kom je als (jong) volwassene naar de praktijk voor jezelf, dan brengen we in het eerste gesprek in kaart wat je vraag is en wat je mogelijkheden zijn om samen met mij te kijken naar de beste manier om je vraag te beantwoorden, je probleem aan te pakken.

Als je het gevoel hebt dat je bij mij op de juiste plek bent, dan starten we een begeleidingstraject.

 

Kom je als ouder dan  verhelderen we samen met jou/jullie (afhankelijk van de leeftijd ook met je kind*) wat de vraag is en wat de volgende stap kan zijn. In dit gesprek brengen we ook de ontwikkeling van je kind tot dan toe in kaart.


*Vanaf 12 jaar of vanaf het moment dat je kind naar de middelbare school gaat vraag ik of hij/zij meekomt naar het intakegesprek. In dit gesprek vraag ik aan je kind of hij/zij met mij wil gaan werken. Alleen als je kind vertrouwen in mij heeft starten we een traject.

 

Mogelijke vervolgstappen voor ouder(s) en kind:


Onderzoek/ diagnostiek


In het intakegesprek komt naar voren dat er vragen zijn omtrent de intelligentie en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Als ouder kun je dan de keuze maken om je kind te laten testen op intelligentie en/of persoonlijkheid. De resultaten van het onderzoek bespreek ik in een evaluatiegesprek met ouder(s) en, afhankelijk van de leeftijd, ook het kind. Van het onderzoek maak ik een uitgebreid verslag waarin naast de omschrijving van de onderzoeksresultaten ook adviezen staan voor de begeleiding van je kind op school en in de thuissituatie (zie verder onder diagnostiek).

 


Begeleiding


Wanneer in het intakegesprek duidelijk is wat je kind nodig heeft om weer vrolijk verder door het leven te kunnen gaan kun je als ouder kiezen voor een begeleidingstraject.PSYCH-K. (zie pagina PSYCH-K)

 

Ondersteuning van ouders


In het intakegesprek wordt duidelijk dat je als ouder vooral vragen hebt over jouw rol als opvoeder. Door middel van oudergesprekken krijg je meer inzicht in het gedrag van je kind en leer je hoe je hier het beste mee om kunt gaan.


Het kan ook zijn dat je aanloopt tegen je eigen gedrag als ouder. Je betrapt jezelf erop dat je gedrag van je moeder of vader herhaalt terwijl je dat nu juist niet wilt. Door middel van individuele sessies krijg je zicht op deze patronen en leer je ze te doorbreken. Hierdoor wordt het contact tussen jou en je kind weer open en belast je je kind niet meer met zaken uit jouw verleden.

 

bottom of page