Praktisch

Annet te Bokkel

M.C. Escherweg 19

7425 RH Deventer

06-17 25 44 75

info@annettebokkel.nl

 

Kvk 018199680

NVO 5866

VIV 1907665B

RBCZ 505029R

SKJ 120002677

CAM 1907665

Beroepscode

 

Als orthopedagoog/psychosociaal therapeut ga ik een professionele relatie met ouder(s) en kinderen en volwassenen aan. Het is belangrijk om met elkaar af te spreken aan welke regels wij ons zullen houden.

 

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen(NVO) ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kun je beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en zijn/haar cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode is terug te lezen op nvo.nl.

 

Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV; vivnederland.nl) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; www.rbcz.nu).

 

Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) ben ik gebonden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. Voor behandeling/ therapie wordt een ‘informed consent’ (geïnformeerde toestemming) ondertekend. Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kun je een klacht indienen bij de VIV. Verder ben ik aangesloten bij de geschillencommissie CAM.

 

 

Tarieven

 

Mijn honorarium bedraagt: € 85,- per consult. Een consult bestaat uit 45 minuten.contacttijd en 15 minuten voorbereidingstijd en verslaglegging.

 

Bij verhindering dient een afspraak minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Als een afspraak tijdig wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum rechtstreeks aan mij te worden betaald. De nota’s kunnen bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Kosten voor behandeling worden alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor informatie over vergoeding kun je terecht op de website van de VIV (vivnederland.nl). Onder het kopje ‘zorgverzekeraars’ is te zien of de verzekeraar de kosten vergoedt. Een aantal verzekeringen vergoeden alleen als er ook een RBCZ-registratie is. Ik heb een RBCZ-registratie. Raadpleeg in alle gevallen jouw eigen verzekeraar om te informeren naar de vergoeding waar je recht op hebt.

 

nvo.jpg
viv.jpg
srbag.jpg